شنبه 18 مرداد 1399

موقعیت فعلی: بخش زندگینامه  


اطلاعات فردی                                                                     
سيد مهدي ساداتي نژاد، فرزند سيد حسن ،متولد 1348.کاشان
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • شماره تلفن02166494988 
  • msadatinejad@ut.ac.ir       
  •                                          msadatinejad@yahoo.com     
  • وب سایت: http://sadatinejad.com
 
سوابق اجرائي:
1- رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی سراسرکشور از سال 1391تا 1399
2-معاون دانشجوئی فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال1391تا1398
3- مدير منطقه چهار گروههاي معارف اسلامي كشوراز سال1385تا1390
4-مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس از اذرماه1399
 
سایرفعالیت ها
1-عضو گروه تحقيق فرهنگ ناموران معاصر ايراني چاپ شده توسط دفتر ادبيات انقلاب اسلامي درسال 1381
2- مسئول برگزاري وعضو كميته علمی همايش هاي انجام گرفته توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه با عناوين ذيل:
الف- همايش آثار نماز درفردوجامعه سال 1376
ب- همايش ولايت ودانشجو درسال 1377
ج- همايش امام خميني وروشنفكري درسال 1378
د- همايش تبلور انديشه درقرآن ونهج البلاغه درسال 1379
ه-همايش گلبانگ سربلندي 1384
و- همايش رسول اعظم 1385
3-كسب عنوان استاد نمونه منطقه چهار كشور در گروههاي معارف اسلامي در سال 1383
4-کسب عنوان مدیر موفق منطقه گروههای معارف اسلامی در سال 1387